Biokuras

Atsakinga gamyba, efektyvus naudojimas

Naujos variklio technologijos nėra vienintelis mūsų orientyras kuriant mažiau aplinką teršiančius automobilius. Mes taip pat siekiame sumažinti priklausomybę nuo fosilinio kuro, atsigręždami į mažai anglies junginių išskiriančius degalus, tokius kaip biokuras.

Alternatyvus sprendimas, užtikrinantis mažą anglies junginių kiekį

Biodegalai – patikrintas perspektyvus energijos šaltinis. Jie gali būti gaminami iš įvairių atsinaujinančių išteklių, netgi iš atliekų. Biodegalai gali būti naudojami skysta forma, maišant juos su benzinu ir dyzelinu.

Mes dalyvaujame naujos rūšies biokuro, kuris gaminamas nenaudojant maistinių kultūrų, tyrimuose, siekdami užtikrinti, kad toks kuras savo kokybe prilygtų įprastam benzinui ar dyzelinui ir pateisintų vairuotojų lūkesčius.

Ar mano automobilyje gali būti naudojamas biokuras?
/
  • Transporto priemonėms su JAV rinkai pritaikytomis specifikacijomis netaikoma jokių išimčių / apribojimų dėl E10 rūšies benzino naudojimo. Visose transporto priemonėse su JAV rinkai pritaikytomis specifikacijomis (nepriklausomai nuo pagaminimo datos) galima naudoti E10 rūšies benziną.
  • Vienąkart įpylus E10 rūšies benzino į transporto priemones, kurių varikliai nėra pritaikyti E10 benzinui, galima negrįžtamai jas sugadinti.
  • Informacijos apie savo automobilio pagaminimo datą teiraukitės atstovybėje.
Atsakinga biokuro gamyba

Biokuro gamybai gali būti naudojama daug įvairių išteklių. Šiuo metu didžioji dalis vadinamojo pirmosios kartos biokuro gaminama naudojant iš maistinių kultūrų išgautas žaliavas. Pavyzdžiui, bioetanolis gaminamas iš cukranendrių, o biodyzelinas – iš augalinių aliejų. Jie gali būti maišomi su benzinu arba dyzelinu Europos standartuose nurodytu santykiu. Europos rinkai pagamintuose Toyota ir Lexus automobiliuose galima naudoti benziną, kurio sudėtyje yra iki 10 proc. bioetanolio (E10, remiantis EN228 standartu), arba dyzeliną, kurio sudėtyje yra iki 7 proc. biodyzelino (B7, remiantis EN590 standartu).

Siekdami atsisakyti iš maistinių kultūrų gaminamo biokuro, mes skatiname naujo antrosios kartos biokuro naudojimą. Šis kuras gaminamas iš atliekų, tokių kaip šiaudai arba mediena. Ilgainiui jį bus galima gaminti net iš dumblių. Siekiant išvengti neigiamo poveikio automobilių eksploatacinėms savybėms ir nenuvilti klientų, labai svarbu išlaikyti galutinę degalų kokybę.

/
Mūsų įsipareigojimas remtis geriausia praktika
  1. Biokuras turi būti gaminamas kuo mažiau teršiant aplinką. Mes palaikome šią idėją dalyvaudami Europos biokuro technologijų platformos, skatinančios kurti tvarios biokuro gamybos metodus ir tvarius produktus, veikloje.
  2. Biokuro gamyba neturi konkuruoti su maisto gamyba. Mes skatiname antrosios kartos biokuro gamybą iš žemės ūkio ir miškininkystės atliekų, laipsniškai atsisakant maistinių kultūrų naudojimo.
  3. Biokuras negali turėti neigiamo poveikio automobilio eksploatacinėms savybėms. Mes remiame Europos standartizacijos komiteto veiklą rengiant bendrus kuro standartus. Mes taip pat rūpinamės, kad šie standartai skirtingose nacionalinėse rinkose būtų įgyvendinami vienu metu, užtikrinant nuoseklią kokybę ir patenkinant klientų poreikius.
Ateities tyrimai ir plėtra

Mes investavome į naujo antrosios kartos bioetanolio, gaminamo iš medienos ir šiaudų, tyrimus. Būdami dar tik pradinėje šių tyrimų stadijoje, mes nustatėme, kad šis naujas kuras gali padėti ženkliai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Bendradarbiaudami su Europos sintetinio kuro aljansu (ASFE), mes ieškome dyzelinui alternatyvių biologinės kilmės degalų, kurių gamybai gali būti naudojami įvairūs ištekliai, tarp jų ir biomasė. Šių parafininių degalų grupei priklauso hidrintas augalinis aliejus (HVO), gaminamas ir pardavinėjamas komercinėms reikmėms. Dabar ir ateityje HVO gali būti naudojamas kaip dyzelinių variklių energijos šaltinis. Jis padėtų sumažinti šių variklių taršos lygį.

Daugiau informacijos

Toyota ties nuliu nesustoja: nuo nulinės emisijos link geresnio pasaulio Toyota ties nuliu nesustoja: nuo nulinės emisijos link geresnio pasaulio Siekiame prisidėti kurdami geresnę visuomenę ir pasaulį, kuriame nėra emisijos, o apribojimai – įveikti. Šiame nulinės emisijos pasaulyje niekas nelieka užnugaryje ir žmonės mėgaujasi laisve judėti. Atraskite naująjį Toyota Mirai Atraskite naująjį Toyota Mirai Naujasis Toyota Mirai išsiskiria iš minios glotniu, dinamišku siluetu. Patrauklus dizainas sklandžiai susilieja su naujoviškomis technologijomis. Jūsų Toyota nusipelno geriausio Jūsų Toyota nusipelno geriausio Toyota servisas visuomet turi prieinamų pasiūlymų visiems Toyota modeliams: priežiūros paslaugoms, Toyota originalioms atsarginėms dalims ir papildomai įrangai. Įmonės Toyota Baltic AS aplinkos apsaugos principai Įmonės Toyota Baltic AS aplinkos apsaugos principai Toyota Baltic – atsakinga įmonė. Mes vadovaujamės skaidrios bei etiškos elgsenos principais ir rūpinamės savo veiklos poveikiu aplinkai bei žmonėms. Tai leido Toyota Baltic iškovoti Atsakingojo verslumo forumo sidabrinį apdovanojimą. Mūsų biuras vartoja vien ekologišką energiją.