2030 m. pasauliniai tarpiniai tikslai


Siekdami įveikti Toyota aplinkosaugos iššūkį 2050, atsižvelgdami į dabartinę Toyota situaciją ir vyraujančias socialines tendencijas išsikėlėme 2030 m. vidutinės trukmės tikslus.

Nulinė naujų transporto priemonių CO2 emisija
Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 1

Mūsų tikslas – iki 2030 m. visame pasaulyje kasmet parduoti daugiau nei 5,5 mln. elektrifikuotų transporto priemonių, įskaitant daugiau nei 1 mln. nulinės emisijos transporto priemonių (akumuliatorinių ir degalų elementų elektromobilių).

Palyginti su 2010 m. lygiu, naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis (g CO2/km) pasaulyje vidutiniškai sumažės bent 35 proc (atsižvelgiant į rinkos sąlygas).

Atraskite iššūkį – naujų transporto priemonių nulinė CO2 emisija (ENG)  

/
Maksimaliai sumažinti ir optimizuoti vandens sąnaudas
Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 4

Mūsų tikslas – iki 2030 m.keturiose iššūkiui atrinktose gamyklose (Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Pietų Afrikoje) įgyvendinti priemones, leidžiančias sumažinti jų vandens sąnaudas.

Visose savo 22 gamyklose (Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Europoje), iš kurių vanduo išleidžiamas į upes, ketiname atlikti visapusišką vandens kokybės ir jo poveikio aplinkai vertinimą.

Atraskite iššūkį – vandens sąnaudų optimizavimas (ENG)  

/
Kurti pakartotinį naudojimą skatinančias bendruomenes ir diegti perdirbimo sistemas
Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 5

Mūsų tikslas – iki 2030 m. visame pasaulyje baigti kurti akumuliatorių surinkimo bei perdirbimo sistemas ir įsteigti 30 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ir perdirbimo kompleksų vietinėse gamyklose.

Atraskite iššūkį – išteklių perdirbimas (ENG)  

/
Kurti ateities bendruomenę, gyvenančIą harmonijoje su gamta
Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 6

Mūsų tikslas – iki 2030 m. įkurti 19&gamtą tausojančių gamyklų (12 – Japonijoje, 7 – likusiame pasaulyje), taip pat, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir įmonėmis, įgyvendinti siekį gyventi harmonijoje su gamta visuose regionuose, kur veikia Toyota.

Be to, kartu su NVO ketiname tęsti bioįvairovės tausojimo veiklą. Išplėsime vidines ir išorines iniciatyvas, siekdami keisti požiūrį į aplinkosaugą ir skatindami žmones prisiimti atsakomybę už planetos ateitį.

Atraskite iššūkį – harmonijoje su gamta (ENG)  

/

Žiūrėkite daugiau

Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050 Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050 Parengėme aplinkosaugos planą, kuriame išsikėlėme pagrindinius uždavinius, kaip pagerinti aplinką, ir numatėme juos įgyvendinti iki 2050 m. Jie neapsiriboja vien poveikio aplinkai mažinimu iki nulio. Įveikime viską. Nes nulis – tik pradžia Įveikime viską. Nes nulis – tik pradžia Siekiame prisidėti kurdami geresnę visuomenę ir pasaulį, kuriame nėra emisijos, o apribojimai – įveikti. Šiame nulinės emisijos pasaulyje niekas nelieka užnugaryje ir žmonės mėgaujasi laisve judėti. Įveikiame iššūkius Įveikiame iššūkius Atraskite, kaip Toyota gaminiai ir paslaugos teigiamai veikia visuomenę. Aplinkosaugos iššūkis 2050 padės Toyota pasiekti tikrąjį tvarumą. Žengiame už nulinės emisijos ribos Žengiame už nulinės emisijos ribos Atraskite didžiulę Toyota elektrifikuotų transporto priemonių įvairovę. Turime sprendimą kiekvienam klientui, kuris tiks ir jam, ir planetai – nuo hibridų iki nulinės emisijos akumuliatorinių elektromobilių.