1. About us
  2. Toyota vision & philosophy
Spartusis pasirinkimas

Toyota vizija ir filosofija

Mūsų pagrindinės vertybės
Mūsų bedrovės istorija yra didi, be to, laukia įdomi ateitis. Abi jos grindžiamos pagrindinėmis vertybėmis – pagarba žmonėms ir nuolatiniu tobulėjimu. Šiomis savybėmis naudojamės, siekdami užtikrinti viziją kurti saugų ir atsakingą ateities mobilumą, kuris neštų laimę visiems.
  • Mūsų misija: laimė visiems


    Mūsų pirmininkas Akio Toyoda yra pasakęs, kad mūsų verslas turėtų ne apsiriboti vien tik transporto priemonių gamyba, o kurti laimę visiems. Automobilių pramonėje daroma didelė pažanga tokiomis technologijomis kaip elektrifikavimas ir internetinis, automatizuotas vairavimas. Toyota ir toliau siekia gaminti vis geresnius automobilius. Ne mažiau svarbu kurti mobilumo sprendimus, padedančius visiems džiaugtis gyvenimu. Šiais būdais prisidedame prie siekio ateinančius 100 ir daugiau metų kurti geresnę visuomenę.

  • Mūsų vizija: Mobilumo visiems kūrimas


    Įvairialypiame ir neapibrėžtame pasaulyje Toyota siekia didinti mobilumo kokybę ir prieinamumą. Norime kurti naujas galimybes visai žmonijai ir palaikyti tvarius santykius su mūsų planeta. 

  • Mūsų kelias pirmyn

    Nuo pat Toyota įkūrimo veikėme vadovaudamiesi savo filosofija ir pagrindiniais principais, siekdami tiekti patikimus gaminius ir palaikyti tvarų visuomenės vystymąsi. Toyota Way – tai paprasta Toyota pagrindinių principų taikymo ir bendrovės, kokia norime būti, kūrimo sistema. Taikydami garsiąją Toyota gamybos sistemą TPS, dirbame pagal originalią gamybos filosofiją, kuria siekiama pašalinti atliekas ir pasiekti geriausią įmanomą efektyvumą.