1. Environmental challenge 2050
  2. 2030 Global mid-term targets
Spartusis pasirinkimas

2030 m. pasauliniai tarpiniai tikslai

Siekdami įveikti Toyota aplinkosaugos iššūkį 2050, atsižvelgdami į dabartinę Toyota situaciją ir vyraujančias socialines tendencijas išsikėlėme 2030 m. vidutinės trukmės tikslus.

Nulinė naujų transporto priemonių CO₂ emisija

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 1

Mūsų tikslas – iki 2030 m. visame pasaulyje kasmet parduoti daugiau nei 5,5 mln. elektrifikuotų transporto priemonių, įskaitant daugiau nei 1 mln. nulinės emisijos transporto priemonių (akumuliatorinių ir degalų elementų elektromobilių).

Palyginti su 2010 m. lygiu, naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis (g CO2/km) pasaulyje vidutiniškai sumažės bent 35 proc (atsižvelgiant į rinkos sąlygas).

Gyvavimo ciklo nulinė CO₂ emisija

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 2

Mūsų tikslas – iki 2030 m. sumažinti visos transporto priemonės gyvavimo ciklo CO2 emisiją bent 25 proc. (palyginti su 2013 m. lygiu).

Gamyklos nulinė CO₂ emisija

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 3

Mūsų tikslas – iki 2030 m. sumažinti pasaulinių gamyklų CO2 emisiją 35 proc. (palyginti su 2013 m. lygiu).

Maksimaliai sumažinti ir optimizuoti vandens sąnaudas

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 4

Mūsų tikslas – iki 2030 m.keturiose iššūkiui atrinktose gamyklose (Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Pietų Afrikoje) įgyvendinti priemones, leidžiančias sumažinti jų vandens sąnaudas.

Visose savo 22 gamyklose (Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Europoje), iš kurių vanduo išleidžiamas į upes, ketiname atlikti visapusišką vandens kokybės ir jo poveikio aplinkai vertinimą.

 

Kurti pakartotinį naudojimą skatinančias bendruomenes ir diegti perdirbimo sistemas

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 5

Mūsų tikslas – iki 2030 m. visame pasaulyje baigti kurti akumuliatorių surinkimo bei perdirbimo sistemas ir įsteigti 30 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ir perdirbimo kompleksų vietinėse gamyklose.

Kurti ateities bendruomenę, gyvenančią harmonijoje su gamta

Iššūkis: vidutinės trukmės tikslas Nr. 6

Mūsų tikslas – iki 2030 m. įkurti 19 gamtą tausojančių gamyklų (12 – Japonijoje, 7 – likusiame pasaulyje), taip pat, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir įmonėmis, įgyvendinti siekį gyventi harmonijoje su gamta visuose regionuose, kur veikia Toyota.

Be to, kartu su NVO ketiname tęsti bioįvairovės tausojimo veiklą. Išplėsime vidines ir išorines iniciatyvas, siekdami keisti požiūrį į aplinkosaugą ir skatindami žmones prisiimti atsakomybę už planetos ateitį.