Toyota Baltic AS (TBA), Järvevana tee 7b, 10132 Tallinn, Estonia, ir Toyota Motor Europe NV/SA (TME), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kaip Duomenų valdytojai rinks Jūsų Asmens duomenis (kaip nurodyta toliau) toliau aprašytais tikslais. 

Kai naudodamiesi mūsų Toyota svetaine ar Toyota programėle kreipiatės į mus su prašymu dėl bandomojo važiavimo, kainos pasiūlymo, susitikimo ar bet kokiu kitu prašymu dėl informacijos apie Toyota gaminius, paslaugas arba programas, taikomos toliau nurodytos taisyklės:

- Būsite paprašyti pateikti šiuos Asmens...

duomenis: vardas, pavardė, el. paštas ir/ar tel. nr.

- Šiuos Asmens duomenis naudosime tik Jūsų prašymams įgyvendinti ir stebėti.

- Jūsų Asmens duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita įmone, išskyrus atvejus, kai tam tikrus Jūsų prašymus gali įgyvendinti Jūsų pasirinkta įgaliotoji mažmeninės prekybos įmonė / remonto dirbtuvės.

- Siekiant, kad tiek mes, tiek Jūs patys galėtumėte sklandžiai stebėti prašymų vykdymą, Jūsų Asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesius po jų pateikimo datos, o praėjus šiam laikui bus pašalinti.

Pirmiau pateiktos taisyklės taikomos kartu su Bendrosiomis Toyota privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos nuostatomis, kuriose aprašomi bendrieji Jūsų Asmens duomenų apdorojimo modalumai ir su kuriomis turite sutikti, jei norite toliau naudotis mūsų paslaugomis.

Toyota Baltic AS (TBA), Järvevana tee 7b, 10132 Tallinn, Estonia, ir Toyota Motor Europe NV/SA (TME), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kaip Duomenų valdytojai rinks Jūsų Asmens duomenis (kaip nurodyta toliau) toliau aprašytais tikslais. 

Kai naudodamiesi mūsų Toyota svetaine ar Toyota programėle kreipiatės į mus su prašymu dėl bandomojo važiavimo, kainos pasiūlymo, susitikimo ar bet kokiu kitu prašymu dėl informacijos apie Toyota gaminius, paslaugas arba programas, taikomos toliau nurodytos taisyklės:

- Būsite paprašyti pateikti šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas ir/ar tel. nr.

- Šiuos Asmens duomenis naudosime tik Jūsų prašymams įgyvendinti ir stebėti.

- Jūsų Asmens duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita įmone, išskyrus atvejus, kai tam tikrus Jūsų prašymus gali įgyvendinti Jūsų pasirinkta įgaliotoji mažmeninės prekybos įmonė / remonto dirbtuvės.

- Siekiant, kad tiek mes, tiek Jūs patys galėtumėte sklandžiai stebėti prašymų vykdymą, Jūsų Asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesius po jų pateikimo datos, o praėjus šiam laikui bus pašalinti.

Pirmiau pateiktos taisyklės taikomos kartu su Bendrosiomis Toyota privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos nuostatomis, kuriose aprašomi bendrieji Jūsų Asmens duomenų apdorojimo modalumai ir su kuriomis turite sutikti, jei norite toliau naudotis mūsų paslaugomis.