1. Environmental challenge 2050
Spartusis pasirinkimas

Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050

2015 m. paskelbtą Toyota aplinkosaugos iššūkį 2050 sudaro šeši uždaviniai, apimantys visus verslo aspektus, naujų produktų ir technologijų tyrimus, taip pat mūsų vaidmenį skatinant atskirus asmenis ir bendruomenes mokytis pažinti gamtos pasaulį ir juo rūpintis.
 • Be to, 2018-aisiais mes išsikėlėme pasaulinius vidutinės trukmės (iki 2030 m.) tikslus – kiekvienam iš šešių aplinkosaugos iššūkių. Vidutinės trukmės tikslai grindžiami dabartine Toyota situacija ir bendruomenės poreikiais. Jie padės įveikti mūsų aplinkosaugos iššūkį 2050.
 • Iki nulio sumažinti naujų automobilių išskiriamą CO₂

   

  Uždavinys Nr. 1

  Nulinio naujų automobilių išskiriamo CO2 iššūkis yra iki 2050-ųjų sumažinti mūsų automobilių išskiriamą CO2 kiekį 90 proc., palyginti su 2010 m. rodikliais.

  Sieksime, kad mūsų įprasti automobiliai su vidaus degimo varikliais būtų našesni ir suvartotų mažiau degalų, taip pat skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dioksido kiekį arba visai jo neišskiriančius, t. y. hibridinius, iš tinklo įkraunamuosius hibridinius, elektra ir kuro elementais varomus modelius.

  Švaresnį, alternatyvų kurą naudojantys automobiliai teigiamą poveikį aplinkai gali turėti tik eksploatuojami masiškai. Taigi pasirūpinsime, kad jie būtų kuo plačiau prieinamesni. Be to, skatinsime kurti infrastruktūrą (pavyzdžiui, degalines ir įkrovimo stoteles), kad būtų sudarytos visos sąlygos naudotis šiomis transporto priemonėmis.

 • Pasiekti nulinius CO₂ rodiklius per visą produktų gyvavimo ciklą

   

  Uždavinys Nr. 2

  Nulinės CO2 taršos per visą gyvavimo ciklą iššūkiu siekiame ne tik išvengti CO2 išlakų gaminant automobilius ir mūsų klientams juos vairuojant.

  Norime, kad į aplinką apskritai nepatektų anglies dioksido teršalų gaminant mūsų naudojamas medžiagas ir dalis, vykdant logistikos veiklą utilizuojant ar perdirbant atitarnavusius automobilius.

  Šiuos užmojus įgyvendinsime kurdami labiau aplinką tausojančius konstrukcinius sprendimus ir naudodami ribotą kiekį anglies dioksido išskiriančių žaliavų bei mažiau dalių. Be to, sieksime naudoti daugiau biologinės kilmės medžiagų iš atsinaujinančių šaltinių ir gaminsime lengviau išmontuojamus bei perdirbamus automobilius.

 • Iki nulio sumažinti gamyklų išskiriamo CO2 kiekį

   

  Uždavinys Nr. 3

  CO2 išsiskiria ne tik vairuojant automobilius, bet ir jų gamybos proceso metu.

  Norėdami padėti užkirsti kelią klimato kaitai, parengėme strategiją, kaip iki nulio sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo CO2 kiekį. Ši strategija nukreipta į taikomų technologijų tobulinimą bei perėjimą prie alternatyvių energijos šaltinių.

  Racionalizuosime gamybos procesus ir sutrumpinsime juos, kad būtų išskiriama mažiau CO2. Sieksime sudaryti optimalias gamybos sąlygas ir naudosime atsinaujinančius energijos šaltinius (pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją) bei mažai anglies dioksido išskiriančius energijos išteklius (pavyzdžiui, vandenilio energiją).

 • Minimalios (optimalios) vandens sąnaudos

   

  Uždavinys Nr. 4

  Vandens poreikis pasaulyje sparčiai auga. Todėl be galo svarbu saugoti jo išteklius, mažinant mūsų produktų gamyboje naudojamo vandens kiekį ir kuo daugiau jo perdirbant.

  Savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį, siekdami apkarpyti gruntinio ar vamzdynais tiekiamo vandens sąnaudas. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.

  Vandens aplinka įvairiuose pasaulio regionuose, kuriuose vykdome savo veiklą, smarkiai skiriasi. Todėl pasirūpinsime, kad būtų pritaikytos vietos poreikius atitinkančios priemonės.

 • Atliekas perdirbančios visuomenės ir sistemų kūrimas

   

  Uždavinys Nr. 5

  Didėjant gyventojų skaičiui, augant ekonomikai ir siekiant patogiau gyventi, sunaudojama vis daugiau gamtos išteklių ir sukaupiama daugiau atliekų.

  Norėdami padėti sukurti tobulą, išteklius tausojančią visuomenę, dirbame keturiose pagrindinėse srityse: siekiame taupiau naudoti ekologiškas medžiagas, kuriame ir naudojame ilgiau tarnaujančias dalis, diegiame veiksmingesnes ir nuoseklesnes perdirbimo technologijas ir naudojame daugiau medžiagų, išgautų iš eksploatuoti netinkamų automobilių, gaminame naujus produktus.

  Mūsų patirtis taikant naujoves šioje srityje siekia daugiau nei 40 metų. Esame pasiryžę ateityje pasiekti dar geresnių rezultatų.

 • Harmoningai su gamta gyvenančios ateities visuomenės kūrimas

   

  Uždavinys Nr. 6

  Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, turime tausoti savo miškus ir kitas turtingas ekosistemas.

  Siekdami įgyvendinti išsikeltą tikslą „pagerinti bendruomenių gyvenimą“, visame pasaulyje įvairiais lygiais vykdome didelius ir mažus projektus: organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, rengiame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų.

  Pasitelkdami savo įžvalgas, aktyviai dalyvausime visuomenės švietimo veikloje, didinsime žmonių sąmoningumą aplinkosaugos klausimais ir taip prisidėsime prie darniai su gamta gyvenančios visuomenės kūrimo.