1. Safety
Spartusis pasirinkimas
Spartusis pasirinkimas

Toyota T-Mate

Su Jumis – saugesnei kelionei
Toyota T-Mate – tai pagalbinės automobilio sistemos, sukurtos tam, kad vairuotumėte saugiau kai važiuojate miesto gatvėmis, užmiestyje ar manevruojate automobilių stovėjimo aikštelėje. Šios sistemos padės apsaugoti ne tik Jus bei Jūsų keleivius, bet ir kitus eismo dalyvius. Visa tai yra dalis Toyota įsipareigojimo didinti saugumą keliuose. Mes siekiame, kad eismo įvykiai taptų praeitimi.

Toyota Safety Sense

Susidūrimų padedanti išvengti sistema (PCS)

Mūsų priešavarinė sistema gali užfiksuoti pavojų ir padėti Jums išvengti susidūrimų su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ir dviratininkais. Apie tai ji perspėja vairuotoją garso ir vaizdo įspėjimais bei padeda stabdyti. Jei vairuotojas nestabdo laiku, sistema automatiškai įjungia stabdžius, siekdama išvengti susidūrimo arba jį sušvelninti.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema stebi priešaky matomus kelio ženklus ir prietaisų skydelyje rodo naudingą informaciją, pvz., užfiksuotą greičio apribojimą arba draudimą lenkti. Sistema taip pat teikia vaizdinius ir garsinius įspėjimus, jei vairuotojas nesilaiko kelio ženklų apribojimų.
Sužinokite daugiau

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Ši sistema palaiko minimalų iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina Jūsų automobilio greitį ir prireikus įjungia stabdžius bei stabdymo žibintus. Jei Jūsų automobilyje yra pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio apribojimus ir rekomenduoja atitinkamai reaguoti.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Važiuojamosios juostos laikymosi sistema (LTA)

Mūsų važiuojamosios juostos laikymosi sistema skirta saugiau vairuoti užmiesčio keliuose. Ji palaiko automobilį važiuojamosios eismo juostos viduryje. Jei automobilis pradeda krypti į šoną, pagalbinė sistema švelniais judesiais pakoreguoja važiavimo trajektoriją.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema stebi kelią ir fiksuoja priešpriešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinius žibintus. Jei ji užfiksuoja priekinius žibintus, automatiškai išjungia tolimąsias šviesas ir įjungia artimąsias. Kai su kita transporto priemone prasilenkiama, sistema automatiškai vėl įjungia tolimąsias šviesas. Kokia to nauda? Naktį važiuosite saugiau ir Jūs, ir kiti eismo dalyviai.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Automobilio statymo pagalba

Pažangioji automobilio statymo sistema Toyota Teammate (ADC)

Ši sistema kontroliuoja automobilio greitį, valdymą, stabdymą ir pavarų perjungimą, kad padėtų Jums saugiai pastatyti automobilį. Ji netgi gali įsiminti Jūsų mėgstamas stovėjimo vietas, nepažymėtas linijomis arba gretimais objektais.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM)

Ši sistema padeda lengviau ir saugiau pastatyti automobilį, nes sujungia keturių kamerų rodomus vaizdus ir suformuoja beveik 360° Jūsų aplinkos rodinį.

Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema su automatiniu stabdymu (RCTAB)

Kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos, ši sistema stebi, ar nėra iš kairės arba dešinės atvažiuojančių transporto priemonių, perspėja apie jas ir įjungia stabdžius, jeigu reikia padėti išvengti susidūrimo.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)

Šios sistemos išmanumas slypi ne tik pavadinime: ji įspėja vairuotoją apie kliūtis, esančias priešais automobilį arba už jo, ir automatiškai sustabdo, kad neatsitrenktumėte, jeigu iškyla susidūrimo grėsmė.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Vairavimo pagalba

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Mūsų riboto matomumo zonų stebėjimo sistema perspėja vairuotoją apie bet kokias transporto priemones, kurių jie galbūt nepastebėjo šoniniame veidrodėlyje. Tai ypač naudinga lenkiant.
Sužinokite daugiau Opens in new window

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Ši sistema sukurta užtikrinti geriausią įmanomą matomumą visiems eismo dalyviams, kai vairuojama naktį. Ji automatiškai pritemdo tą priekinių žibintų šviesos sklaidos sritį, kurioje priešais atvažiuoja kitos transporto priemonės, kad Jūsų automobilio tolimosios šviesos neakintų kitų vairuotojų, tačiau vis tiek apšviestų pakankamą kelio dalį.
Sužinokite daugiau Opens in new window
Vairuotojai visada atsako už savo vairavimo saugą.
Funkcijų pasiekiamumas priklauso nuo valstybės, transporto priemonės modelio ir komplektacijos.
Sistemoms įtaką daro veikimo sąlygos ir apribojimus.
Visada perskaitykite naudojimo instrukciją, kur rasite papildomos informacijos.