1. Sustainability
Spartusis pasirinkimas

Tvarumas

Mūsų visos veiklos pagrindas
Toyota – daugiau nei bendrovė, teikianti visapusiškus mobilumo sprendimus. Esame pasaulio piliečiai, atsakingi už planetą, ir privalome palikti ją geresnę nei radome.
  • Toyota tvarumas

    Tvarumas – verslo vykdymo pagrindas. Vykdydami verslą ir bendradarbiaudami su pasaulio visuomene, prisidedame prie Žemės tvarumo ir visuomenės vystymosi. Toyota siekia užtikrinti, kad viešoji politika, visuomenės ir vartotojų poreikiai bei technologijų plėtra būtų kuo labiau suderinti. Mūsų filosofijos principai – noras padaryti ateitį šviesesnę ir darbas ne dėl savęs, o dėl kitų. Tai prisideda prie mūsų nuolatinių pastangų siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

  • Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050

    Mūsų pareiga – vardan ateities kartų tausoti išteklius ir kontroliuoti savo ekologinį pėdsaką. Aplinkosaugos iniciatyvas vykdome nuo praėjusio amžiaus VII dešimtmečio. 1992 m. sukūrėme Toyota Žemės chartiją, o 2015 m. suformulavome savo ilgalaikes pasaulines iniciatyvas – Toyota aplinkosaugos iššūkį 2050. Juo įsipareigojame sumažinti CO2 emisiją ir iki 2050 m. pasiekti, kad mūsų transporto priemonės ir veikla būtų neutrali anglies dioksido emisijos atžvilgiu. Europoje esame įsipareigoję iki 2040 m. pasiekti visišką anglies dioksido poveikio neutralumą. Mūsų įsipareigojimai čia nesustoja: geriname vandens naudojimą, skatiname eksploatacijos pabaigos bei antrinio perdirbimo technologijas ir kuriame visuomenę harmonijoje su gamta.

  • Mūsų į žmogų orientuotas požiūris

    Nuo pat įkūrimo Toyota pagrindinė vertybė visada buvo prasmingas indėlis į visuomenę, ieškant paprastesnių būdų veiklai vykdyti. Tai prasidėjo nuo bendrovės įkūrėjo motyvacijos sukurti automatines stakles, kad palengvintų savo motinos darbo naštą. Toyota vis dar taiko šią į žmogų orientuotą filosofiją. Jos esmė – technologijos turėtų prisidėti prie žmonių laimės ir sveikatos. Esame įsipareigoję skatinti ir plėtoti kokybišką užimtumą, įvairialypę ir įtraukią darbo vietą bei tobulinti visuomenę diegdami tvarias inovacijas.