1. Safety
Spartusis pasirinkimas

TOYOTA T-MATE

Su Jumis – saugesnei kelionei

Toyota T-Mate – tai pagalbinės automobilio sistemos, sukurtos tam, kad vairuotumėte saugiau kai važiuojate miesto gatvėmis, užmiestyje ar manevruojate automobilių stovėjimo aikštelėje. Šios sistemos padės apsaugoti ne tik Jus bei Jūsų keleivius, bet ir kitus eismo dalyvius. Visa tai yra dalis Toyota įsipareigojimo didinti saugumą keliuose. Mes siekiame, kad eismo įvykiai taptų praeitimi.

Toyota Safety Sense

Susidūrimų padedanti išvengti sistema (PCS)

Mūsų priešavarinė sistema gali užfiksuoti pavojų ir padėti Jums išvengti susidūrimų su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ir dviratininkais. Apie tai ji perspėja vairuotoją garso ir vaizdo įspėjimais bei padeda stabdyti. Jei vairuotojas nestabdo laiku, sistema automatiškai įjungia stabdžius, siekdama išvengti susidūrimo arba jį sušvelninti.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema stebi priešaky matomus kelio ženklus ir prietaisų skydelyje rodo naudingą informaciją, pvz., užfiksuotą greičio apribojimą arba draudimą lenkti. Sistema taip pat teikia vaizdinius ir garsinius įspėjimus, jei vairuotojas nesilaiko kelio ženklų apribojimų.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Ši sistema palaiko minimalų iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina Jūsų automobilio greitį ir prireikus įjungia stabdžius bei stabdymo žibintus. Jei Jūsų automobilyje yra pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio apribojimus ir rekomenduoja atitinkamai reaguoti.

Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) gali visiškai sustabdyti automobilį, jei užfiksuojama, kad priekyje važiuojanti transporto priemonė sustojo. Spustelėjus greičio pedalą arba adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC) jungiklį, sistema vėl įjungiama.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Važiuojamosios juostos laikymosi sistema (LTA)

Mūsų važiuojamosios juostos laikymosi sistema skirta saugiau vairuoti užmiesčio keliuose. Ji palaiko automobilį važiuojamosios eismo juostos viduryje. Jei automobilis pradeda krypti į šoną, pagalbinė sistema švelniais judesiais pakoreguoja važiavimo trajektoriją.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema stebi kelią ir fiksuoja priešpriešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinius žibintus. Jei ji užfiksuoja priekinius žibintus, automatiškai išjungia tolimąsias šviesas ir įjungia artimąsias. Kai su kita transporto priemone prasilenkiama, sistema automatiškai vėl įjungia tolimąsias šviesas. Kokia to nauda? Naktį važiuosite saugiau ir Jūs, ir kiti eismo dalyviai.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Jei kurį laiką sistema neužfiksuoja vairuotojo veiksmų, jis įspėjamas garsiniais signalais. Jei vairuotojas ir toliau nereaguoja, EDSS laipsniškai sustabdo automobilį, saugiai jį valdydama užimamoje eismo juostoje. Kitiems eismo dalyviams įspėti įjungiamas avarinis signalas ir atrakinamos durelės, kad prireikus skubios pagalbos specialistai lengvai pasiektų automobiliu važiuojančius asmenis.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Proaktyvioji važiavimo pagalba – lėtėjimo pagalba (PDA)

Ši sistema padeda sklandžiai sumažinti greitį, kai atleidžiamas greičio pedalas ir artėjama prie priekyje esančio automobilio.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Greičio slopinimas esant nedideliam greičiui

Jei važiuojant nedideliu greičiu akceleratoriaus pedalas stipriai nuspaudžiamas prieš kliūtis, tokias kaip kitas automobilis, dviratininkas ar pėsčiasis, sistema apribos staigų pagreitėjimą, kad sumažintų susidūrimo riziką.

Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

OTA programinės įrangos naujinimo funkcija užtikrins, kad Toyota Safety Sense (TSS) būtų visada atnaujinta su naujausiomis funkcijomis ir patobulinimais.

Proaktyvusis vairavimas (PDA) – vairavimo pagalba (SA)

Ši funkcija padeda vairuotojui išvengti netyčinio persirikiavimo. Sistema atpažįsta kelio vingį priekyje ir sureguliuoja vairo pagalbinę jėgą, kad užtikrintų tinkamą vairavimą. Ji taip pat gali padėti pagerinti važiavimo tiesia linija stabilumą.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Automobilio statymo pagalba

Pažangioji automobilio statymo sistema Toyota Teammate (ADCC)

Ši sistema kontroliuoja automobilio greitį, valdymą, stabdymą ir pavarų perjungimą*, kad padėtų Jums saugiai pastatyti automobilį. Ji netgi gali įsiminti Jūsų mėgstamas stovėjimo vietas, nepažymėtas linijomis arba gretimais objektais.

* Atsižvelgiant į modelį

Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM)

Ši sistema padeda lengviau ir saugiau pastatyti automobilį, nes sujungia keturių kamerų rodomus vaizdus ir suformuoja beveik 360° Jūsų aplinkos rodinį.

Galinė skersinio eismo perspėjimo sistema su automatiniu stabdymu (RCTAB)

Kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos, ši sistema stebi, ar nėra iš kairės arba dešinės atvažiuojančių transporto priemonių, perspėja apie jas ir įjungia stabdžius, jeigu reikia padėti išvengti susidūrimo.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)

Šios sistemos išmanumas slypi ne tik pavadinime: ji įspėja vairuotoją apie kliūtis, esančias priešais automobilį arba už jo, ir automatiškai sustabdo, kad neatsitrenktumėte, jeigu iškyla susidūrimo grėsmė.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

Ši sistema naudoja nematomų zonų stebėjimo sistemos radarą, kad padėtų išvengti susidūrimo tarp iš paskos važiuojančios transporto priemonės arba dviratininko ir automobiliu važiuojančio asmens atidarytų durelių. Kilus pavojui susidurti, šoniniuose veidrodėliuose ir prietaisų skydelio ekrane įsijungia indikatoriai bei pasigirsta garsinis signalas, kad įspėtų automobiliu važiuojančius asmenis.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Priminimo apie neužsegtus galinius saugos diržus sistema (RSRS)

Ši sistema perspėja vairuotoją, prietaisų skydelyje pateikdama įspėjimą, jei išlipant iš automobilio ant galinės sėdynės lieka keleivis arba objektas. 

Priklausomai nuo modelio, užrakinus automobilį automatiškai įjungiamas avarinis šviesos signalas ir pasigirsta garsinis įspėjamasis signalas. 


Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park (valdoma nuotoliniu būdu)

Ši sistema leidžia vairuotojui valdyti automobilio statymą išmaniuoju telefonu, stovint prie automobilio. Ją paprasta ir lengva naudoti, galima atlikti visų rūšių automobilio statymo manevrus. Siekiant didesnės saugos, naudotojui pakėlus pirštą nuo išmaniojo telefono automobilis iškart sustoja.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Vairavimo pagalba

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Riboto matomumo zonų stebėjimo sistema perspėja vairuotoją apie bet kokias transporto priemones, kurių jis galbūt nepastebėjo šoniniame veidrodėlyje. Tai ypač naudinga lenkiant.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Ši sistema sukurta užtikrinti geriausią įmanomą matomumą visiems eismo dalyviams, kai vairuojama naktį. Ji automatiškai pritemdo tą priekinių žibintų šviesos sklaidos sritį, kurioje priešais atvažiuoja kitos transporto priemonės, kad Jūsų automobilio tolimosios šviesos neakintų kitų vairuotojų, tačiau vis tiek apšviestų pakankamą kelio dalį.
Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Vairuotojo stebėjimo kamera (DMC)

Ši sistema naudoja kamerą, įrengtą virš vairo. Ji stebi vairuotojo budrumą ir būseną. Jei sistema aptinka nenormalią būseną, pvz., nuovargį, pasigirsta įspėjimas. Ši technologija naudojama siekiant padidinti avarinio sustojimo sistemos (EDSS) našumą, kad vairuotojo nedėmesingumas būtų aptiktas kuo anksčiau. 

Toyota Smart Connect – perspėja apie eismo įvykius

Ši sistema įspėja vairuotoją apie pavojus kelyje,  pvz., priekyje nutikusius eismo įvykius arba slidų kelią, rinkdama informaciją iš kitų vairuotojų ir rodydama perspėjimus automobilio multimedijos ekrane. Atsižvelgiant į įrengtos multimedijos sistemos tipą, papildomai gali būti informuojama apie potencialius pavojus, prisidedant prie saugos keliuose gerinimo.

Skubios pagalbos skambutis (E-CALL)

Ši sistema leidžia automobiliu važiuojantiems asmenims pranešti skubios pagalbos tarnyboms apie įvykį, paspaudžiant salone esantį jungiklį. Įvykus avarijai arba išsiskleidus automobilio saugos oro pagalvėms, sistema aktyvuojama automatiškai.

Perspėjimo dėl skersinio eismo priekyje (FCTA) funkcija

FCTA apsaugo Jūsų automobilį stebėdama eismą, kai kertate kiekvieną judrią sankryžą. Ji aptinka priekyje skersai važiuojančias transporto priemones ir, prieš įjungdama įspėjamąjį signalą (jei numatomas susidūrimas), perspėja vairuotoją projekciniame ekrane, jei toks yra.

 

Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Persirikiavimo pagalba (LCA)

Šią sistemą galima naudoti automagistralėje, kai aktyvuota adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) ir eismo juostos laikymo pagalba (LTA). Kai vairuotojas įjungia posūkio signalą, norėdamas persirikiuoti, ji įsitikina, kad galite tai padaryti saugiai, o vairavimo pagalba atlieka numatytą persirikiavimo veiksmą.

Sužinokite daugiau (Atveriama naujame lange)

Avarinio vairo valdymo sistema su aktyviu palaikymu (ESA su aktyviu palaikymu)

Ši sistema padeda išvengti susidūrimo automatiškai aplenkdama kliūtis. Taip pat, vengdama kliūčių, ji padeda išvengti netyčinio persirikiavimo.

Automatinis galinis avarinis signalas (ARFHL)

Ši sistema įspėja iš paskos atvažiuojančių transporto priemonių vairuotojus, duodama aukšto dažnio mirksėjimo avarinį signalą, jei yra didelė galimo susidūrimo iš galo tikimybė. Tai padeda sumažinti susidūrimo iš galo riziką, nes paskatina artėjančios transporto priemonės vairuotoją stabdyti.
Vairuotojai visada atsako už savo vairavimo saugą.
Funkcijų pasiekiamumas priklauso nuo valstybės, transporto priemonės modelio ir komplektacijos.
Sistemoms įtaką daro veikimo sąlygos ir apribojimai.
Visada perskaitykite naudojimo instrukciją, kur rasite papildomos informacijos.