1. MyT and Multimedia
 2. More info
Spartusis pasirinkimas

MyT funkcijos

Automobilio buvimo vietos informacija

 • Naudodamiesi MyT programėle (ar per MyT portalą) galėsite patikrinti savo Toyota automobilio paskutinės buvimo vietos informaciją. Atsižvelgiant į Jūsų Toyota automobilio modelį, buvimo vietos informacija nustatoma pagal paskutinius geografinius duomenis, gautus iš Jūsų Toyota automobilio (kai paskutinį kartą išjungėte degimą ), arba tai gali būti realaus laiko buvimo vietos informacija.
 • Galite pamatyti savo pastatyto Toyota automobilio vietą žemėlapyje bei vietos adresą (jei toks yra), taip pat – automobilio pastatymo toje vietoje laiką. MyT paskyroje ar kitose programose (pvz., „Apple Maps“, „Google Maps“ ir pan.) galėsite aktyvuoti navigaciją ir gauti nurodymus, kaip pasiekti savo Toyota automobilį (matysite maršrutą, atstumą ir ėjimo trukmę iki savo Toyota automobilio).
 • Jei Jūsų Toyota automobilyje yra įrenginys, suteikiantis galimybę naudotis internetu, Jums važiuojant bus dažnai perduodama Jūsų Toyota automobilio buvimo vietos informacija tam, kad galėtumėte su kitais ją tiesiogiai bendrinti. Įjungę tiesioginės buvimo vietos informacijos bendrinimo funkciją, galėsite pasirinkti kontaktinius asmenis, su kuriais norėsite bendrinti savo buvimo vietos informaciją ir kartu nurodyti, kiek laiko bendrinsite tokią informaciją. Siekiant įjungti šią funkciją, gali būti naudojamas Jūsų socialinių tinklų ID.


Bendrinimas su automobilio

 • Jei Jūsų Toyota automobilyje veikia internetinė navigacija, galėsite suplanuoti savo kelionę MyT programėlėje ir nusiųsti kelionės nuorodas į savo Toyota automobilį. Galėsite nustatyti planuojamos kelionės pradžios laiką ar tikslinį atvykimo laiką. Maršruto skaičiavimo funkcija numatys tuo metu tikėtinas kelių eismo sąlygas ir atitinkamai parodys kelionės trukmę. Galite peržvelgti išsaugotas keliones, suredaguoti jas ir vėl išsiųsti į savo Toyota automobilį. Galite įtraukti pasirinktines dominančias vietas pakeliui į Jūsų kelionės tikslą. Papildomos informacijos apie automobilio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite savo Toyota automobilio naudotojo vadove ar MyT portale.


Paskutinis kilometras

 • Jei Jūsų Toyota automobilyje veikia internetinė navigacijos sistema, MyT programėlė pasiūlys Jums, kaip pasiekti kelionės tikslą, kurį nustatėte navigacijos sistemoje prieš išlipdami iš automobilio. Ši paslauga remiasi skirtumu tarp Jūsų kelionės tikslo vietos ir vietos, kurioje pastatėte savo Toyota automobilį. Kitais žodžiais tariant, jei Jums nepavyko pastatyti savo Toyota automobilio šalia kelionės tikslo, kurį nustatėte navigacijos sistemoje, galėsite tęsti orientavimą MyT programėlėje, kol pasieksite galutinį kelionės tikslą (pvz., pėsčiomis). Galite pasirinktinai tęsti kelionę naudodamiesi ir kitomis programėlėmis. Mes sutvarkysime Jūsų galutinio kelionės tikslo ir Toyota automobilio pastatymo vietas. Papildomos informacijos apie automobilio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite savo Toyota automobilio naudotojo vadove ar MyT portale.


Vairavimo analizė

 • MyT programėlėje (ar MyT portale) rasite savo vairavimo stiliaus (elgsenos) įrašus, kurie yra paremti geografiniais duomenimis, giroskopu ir pagreičio jutikliais, rida bei degalų sąnaudų duomenimis. Šie įrašai bus pasiekiami kiekvienai kelionei. Galite pažymėti kiekvieną atskirą kelionę kaip privačią ar komandiruotę ir sugeneruoti ataskaitą, kurioje matysite įvykius, pvz., staigų stabdymą ir staigų greitėjimą kartu su jų laiku ir vieta.


Priminimai apie priežiūrą

 • Atsižvelgdami į Jūsų Toyota automobilio ridos duomenis, pranešime Jums apie artėjančius bendrosios ar techninės priežiūros darbus. Šie priminimai bus tvarkomi Jūsų paslaugų abonemento valstybėje, jų pasiekiamumas ir (ar) tikslumas gali skirtis. Gavę priminimą, galėsite nustatyti apsilankymą pas savo pasirinktą įgaliotąjį atstovą. Rekomenduojame MyToyota paskyroje nurodyti pageidaujamą įgaliotąjį atstovą. Jei praleisite pirmąjį priminimą, galime išsiųsti Jums antrą.
 • Jums ir toliau taikoma atsakomybė reikiamais intervalais pristatyti savo Toyota automobilį bendrajai ar techninei priežiūrai. Faktas, kad mes teikiame Jums šią paslaugą su atitinkamais priminimais, neatleidžia Jūsų nuo šios atsakomybės.


Akumuliatoriaus būsena

 • Atsižvelgiant į Jūsų Toyota automobilyje sumontuotą ir prie interneto prijungtą įrenginį, MyT programėlė rodys Jūsų 12 V starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną. Jei įkrova sumažės iki tokio lygio, kad Jūsų Toyota automobilio variklis gali nebeužsivesti, MyT programėlėje pasirodys įspėjamasis pranešimas.


Pagalba nelaimės atveju

 • Ši paslauga siūloma atsižvelgiant į Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio tipą. Jei Jūsų Toyota automobilyje teikiama ši paslauga, jo patiriamus smūgius stebės atitinkami jutikliai, susieti su prie interneto prijungtu automobiliniu įrenginiu. Jei smūgis viršys nustatyto stiprumo slenkstinę vertę, mums apie tokį smūgį bus pranešta. Tokia su galima avarija susijusi informacija gali būti bendrinama su Jūsų vietine Toyota techninės pagalbos kelyje (RSA) įmone, kuri gali susisiekti su Jumis dėl tolesnės pagalbos, atsižvelgiant į avarijos duomenų rimtumą ir įmonės politiką. RSA susisieks su Jumis, naudodamasi Jūsų MyT paskyroje pasiekiamais asmens duomenimis. Taip pat gali būti susisiekta su skubios pagalbos adresatais (jei tokių yra), nurodytais Jūsų MyT paskyroje. Tai priklauso nuo vietinės RSA įmonės politikos. Jei RSA nepavyks susisiekti su Jumis (pavyzdžiui, jei nereaguosite) ar su Jūsų skubios pagalbos adresatais, RSA gali (vadovaudamasi savo politika ir avarijos rimtumu) įtraukti skubios pagalbos tarnybas (policiją). Jūs ir Jūsų skubios pagalbos adresatai visada turi galimybę priimti ar atsisakyti RSA siūlomos pagalbos.
 • Mes nesuteikiame jokių garantijų dėl jokių Jums teikiamų skubios pagalbos priemonių pasiekiamumo bei kokybės. Nei RSA, nei Toyota Motor Europe, nei Toyota Baltic neatsako už jokį skubios pagalbos tarnybų (policijos) neįtraukimą, delsimą tai padaryti ar su tuo susijusias klaidas.
 • Atminkite: jei aktyvuosite privatumo režimą, naudodamiesi MyT programėle ir (ar) savo MyT paskyra (pvz., jei nebeleisite mums naudotis Jūsų Toyota automobilio buvimo vietos duomenimis), negalėsime surasti Jūsų automobilio avarijos atveju ir ši paslauga neveiks (žr. Internetinių paslaugų naudojimo sąlygas ir Internetinių paslaugų privatumo pranešimą, kur rasite daugiau informacijos apie privatumo režimą).
 • Kai kuriais atvejais bus aktyvuota privalomoji skubios pagalbos skambučio funkcija. Atminkite: įvykus avarijai, kurios metu išsiskleidė saugos oro pagalvė, Jūsų Toyota automobilis automatiškai informuos toje valstybėje, kurioje jis yra, veikiančias tarnybas. Toks veiksmas reguliuojamas ES reglamentu dėl sistemos „eCall“ (Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2015 m. balandžio 29 d. reglamentas Nr. (ES) 2015/758) ir analogiškais teisės aktais, priimtais už Europos Sąjungos ribų (jei tokių yra).


Įspėjamosios lemputės

 • Priklausomai nuo Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio, MyT programėlė gali perspėti Jus apie atitinkamus įspėjamuosius signalus, rodomus Jūsų Toyota automobilyje. Šie įspėjamieji signalai dubliuoja (tačiau nepakeičia) įspėjamųjų lempučių, rodomų Jūsų Toyota automobilio prietaisų skydelyje. Vairuotojas nuolat privalo reaguoti į Toyota automobilyje įsijungusias įspėjamąsias lemputes.
 • Šie įspėjamieji signalai bus perduoti į Toyota tinklą, kad būtų galima Jums suteikti techninę pagalbą ir padėti prireikus remonto. Sutikime, kurį duodate Toyota ir pateikiate MyT programėlėje, turite galimybę nuspręsti, ar norite, kad su Jumis susisiektų. Atminkite: Toyota ir Toyota tinklas nesuteikia jokių garantijų, kad su Jumis bus iš anksto susisiekta dėl įspėjamosios lemputės, kadangi ši paslauga labai priklauso nuo Jūsų regiono, pasiekiamumo ir ryšio veikimo zonos. Gavę perspėjimą, visada laikykitės konkrečių, savininko vadove pateiktų instrukcijų.


Degalų likutis

 • Atsižvelgiant į Jūsų Toyota automobilyje sumontuotą ir prie interneto prijungtą įrenginį, MyT programėlė gali rodyti jo bake likusių degalų kiekį. Degalų likutis rodomas procentais nuo visos bako talpos. Degalų kiekis rodomas remiantis paskutiniais degalų lygio jutiklio duomenimis, gautais iš Jūsų Toyota automobilio paskutinio variklio išjungimo metu. Dėl to gali būti skirtumas tarp MyT programėlės  ir Jūsų Toyota automobilio prietaisų skydelyje rodomo degalų lygio. Galimi ir kiti nedideli neatitikimai, kurie priklauso nuo Jūsų Toyota automobilio stovėjimo aplinkos (pavyzdžiui, lauko temperatūros, nuolydžio ir pan.). Visada vadovaukitės savo Toyota automobilio degalų matuoklio rodmenimis. Toyota neprisiima jokios atsakomybės už neišsamią ar netikslią MyT programėlėje rodomą informaciją.


Patarimai apie hibridinės sistemos naudojimą

 • Ši paslauga leidžia peržvelgti MyT programėlės įrašus apie Jūsų hibridinės sistemos vairavimo našumą, kuris yra pagrįstas pagrindiniais hibridinės sistemos važiavimo indikatoriais (važiavimu elektros režimu ir hibridinės sistemos vairuotojo rezultatu). 
 • Šie įrašai bus pasiekiami kiekvienai kelionei. Kiekvienoje kelionėje žymimas važiavimas elektra ir įvairūs elgsenos įvykiai (greitėjimas, stabdymas ir pastovus greitis). Jie susiejami su patarimai, kurie gali padėti mažinti degalų sąnaudas. Taip pat galite pasiekti savo suminius duomenis ir lengvai stebėti hibridinių pavarų našumą bėgant laikui.
   

Nuotolinio valdymo funkcijos

Priklausomai nuo Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio, MyT programėlė gali rodyti įkraunamojo hibrido ar elektromobilio baterijos įkrovos lygį ir elektra nuvažiuojamą atstumą.

Nuvažiuojamas atstumas rodomas kilometrais, tačiau jis gali skirtis nuo analogiško automobilyje rodomo nuvažiuojamo atstumo. Visada vadovaukitės rodmenimis Jūsų Toyota automobilio prietaisų skydelyje.

Toyota neprisiima jokios atsakomybės už neišsamią ar netikslią  MyT programėlėje rodomą informaciją. Be to, ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu planuoti automobilio įkrovą. 

Priklausomi nuo Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrenginio, gali būti funkcijų, leidžiančių per MyT programėlę nuotoliniu būdu pašildyti ar atvėsinti automobilio saloną. Priklausomai nuo Jūsų automobilio modelio, gali būti funkcijų, leidžiančių nuotoliniu būdu nustatyti pageidaujamą temperatūrą, įjungti priekinio stiklo (galinio lango) šildytuvą ar nustatyti automobilio salono pašildymo (atvėsinimo) grafiką.

Naudodamiesi nuotolinio valdymo paslaugomis, turite laikytis tolesnių reikalavimų. 

 • Automobilis turi būti visiškai stovintis ir turite patikrinti automobilio aplinkos saugą. Įsitikinkite, kad automobilio salone nėra žmonių ar gyvūnų.
 • Nesinaudokite sistema, jei atidarytas variklio dangtis ar automobilis pastatytas nevėdinamoje patalpoje.
 • Naudokitės šia paslauga tik prireikus. Tausokite aplinką ir maksimaliai sumažinkite perteklinį triukšmą bei oro taršą.
 • Visada laikykitės vietinių bei nacionalinių įstatymų, kuriais gali būti ribojamas šių paslaugų naudojimas atskirose teritorijose (pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse ar gamtos rezervatuose).


Automobilio būsena

Naudodami MyT programėlę, galėsite iškart patikrinti savo automobilio būseną. Priklausomai nuo  Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrenginio, MyT programėlėje gali būti rodomi įvairūs Jūsų automobilio durelių, langų, stoglangio, bagažinės, žibintų būsena ir išmaniojo raktelio palikimo salone rodmenys.

Galite gauti aktyvųjį pranešimą praėjus 4 minutėms nuo variklio degimo išjungimo. Juo bus siekiama Jus informuoti apie galimus automobilio būsenos nesklandumus (aktyviųjų pranešimų funkciją reikia įjungti išmaniojo telefono nuostatose). Galite gauti vieną ar daugiau iš toliau nurodytų pranešimų.

 • Atidaryti langai (jei atidarytas bent vienas langas)
 • Atrakintos durelės (jei atrakintos bent vienerios durelės)
 • Atidarytas stoglangis (jei atidarytas stoglangis)
 • Įjungti žibintai (jei vis dar šviečia priekiniai ar galiniai žibintai)
   

Užrakinimas / atrakinimas

Priklausomai nuo  Jūsų Toyota automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrengino, naudojantis MyT programėle turėsite galimybę vos keliais spustelėjimais nuotoliniu būdu užrakinti (atrakinti) automobilį.

Atminkite: negalėsite užrakinti automobilio, jei:

 • yra atidarytos bet kurios durelės;
 • salone liko išmanusis raktelis;
 • yra įjungta automobilio signalizacija;
 • automobilis yra užrakintas rakteliu.

Visais šiais atvejais užrakinimo mygtukas bus išjungtas.

Naudodamiesi užrakinimo funkcija, salone neužrakinkite be priežiūros paliktų vaikų, nesavarankiškų asmenų ar gyvūnų. Bet kurie iš jų, likę salone karštą dieną, gali patirti šilumos smūgį, gali susidurti su dehidratacijos ar hipotermijos problemomis, kurios gali baigtis mirtimi ar rimtu sveikatos sutrikimu. Toyota neatsako už jokius materialinius nuostolius, pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, nutikusius, kai automobilis yra paliekamas užrakintas. Naudotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę už šio automobilio užrakinimą.

Naudodamiesi atrakinimo funkcija, žinokite, kad pašaliniai asmenys gali neleistinai patekti į šio automobilio saloną. Toyota neatsako už jokius materialinius nuostolius, pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, nutikusius, kai šis automobilis yra atrakintas. Naudotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę už šio automobilio atrakinimą.
 

Automobilio pastebėjimas

Atsižvelgiant į Jūsų Toyota automobilyje sumontuotą ir prie interneto prijungtą automobilinį įrenginį, gali būti suteikiama galimybė pasinaudoti funkcija, padedančia lengviau pastebėti savo automobilį stovėjimo aikštelėje. Pasinaudokite automobilio pastebėjimo funkcija ir avarinio signalo jungikliu, kad būtų lengviau pamatyti savo automobilį. Avarinis signalas aktyvuojamas 30 sekundžių trukmei. Po 30 sekundžių galėsite jį vėl įjungti.