Atvykite įbandomąjį važiavimą
Sukonfigūruokite savo automobilį
Žiūrėkite pasiūlymus
Žiūrėkite e-brošiūras
Užsiregistruokite į servisą

Toyota tinklapio nuostatos

Skaitydami TOYOTA internetinę svetainę, jūs taip pat sutinkate be jokių apribojimų ir išlygų su visomis mūsų bendrovės nuostatomis. TOYOTA svetainės prieiga - tai šių nuostatų bei visų galiojančių istatymų subjektas. 

Copyright © Toyota Baltic AS ("TBA").

Turinys

TOYOTA interneto svetainėje yra pateikiama informacija apie visus TOYOTA gaminius ir TOYOTA reklamines programas. Aprašyti šioje svetainėje TOYOTA gaminiai yra parduodami tik Europoje. Jais prekiauja įgaliotieji Toyota atstovai ir servisai, o svetainėje aprašytos reklaminės kampanijos galioja tik nurodytose apraše valstybėse. Visa informacija svetainėje pateikiama tik informaciniais tikslais. Ši informacija negali pakeisti tos informacijos, kurią jums suteikia įgaliotas TOYOTA atstovas ar servisas. Svetainėje pateikiama informacija nėra teisiškai įpareigojanti ir neatstoja prekybinių pasiūlymų.

TBA visomis savo pastangomis siekia, kad visa esanti šioje svetainėje informacija būtų teisinga, tačiau jos tikslumo užtikrinti negali ir neprisiima jokios atsakomybės už čia įsivėlusias klaidas, informacijos trūkumą arba jos autentiškumą. Ši interneto svetainė, visa joje publikuojama informacija bei aprašai yra tokie, kokie yra ir jie nesaistomi jokiais garantiniais įsipareigojimais.

TBA pasilieka teisę keisti informaciją, susijusią su modeliais, įranga, aprašymais ir prekyba be jokio išankstinio įspėjimo.

Asmens duomenys

TBA naudoja visus Jūsų per šią svetainę TBA perduotus asmens duomenis turėdama tikslą gerinti TBA paslaugas ir rinkodarą. TBA daro viską, kad atsižvelgiant į pobūdį, duomenys būtų saugiai kaupiami, perduodami ir saugomi. Jūsų asmeninių duomenų TBA neperduoda trečiosioms šalims, išskyrus tada, jei yra Jūsų sutikimas toliau nurodytais atvejais.
TBA neprivalo stebėti ir (arba) peržiūrėti naudotojų į TOYOTA svetainę siunčiamos informacijos ir neprisiima jokios atsakomybės už minėtą informaciją, tačiau pasilieka teisę kartais tikrinti šią naudotojų siunčiamą informaciją, nenurodydama jos šalinimo motyvų.
 
TOYOTA interneto svetainei ar kitu būdu duodami sutikimą apdoroti asmens duomenis sutinkate, kad TBA gali apdoroti Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, taip pat ir duomenis, kuriuos esate patys paskelbę toliau nurodyto apdorojimo metu arba TOYOTA interneto svetainėje) šiais tikslais:
•    Siųsti Jums pasiūlymus, katalogus ir bet kokią su rinkodara susijusią informaciją, nuolatos informuoti Jus apie TBA ir „Toyota“ platintojų tinklui priklausančių asmenų produktus, paslaugas ir veiklą, taip pat apie bendro pobūdžio „Toyota“ veiklą (prireikus bendradarbiauti su reklamos ir rinkos tyrimų agentūromis). „Toyota“ platintojų tinklui priklausančių asmenų sąrašą ir kontaktinius duomenis rasite čia;
•    Klientų pasitenkinimo ar atsiliepimų pravedimui (jeigu reikia, bendradarbiaujant su tyrimus atliekančia įmone), įskaitant tai, kad su jumis gali būti susisiekta ir TBA ar Toyota atliekamam tyrimui pasibaigus;
•    Jums pageidaujant perduoti Jūsų asmens duomenis „Toyota“ automobilių išperkamosios nuomos ir (arba) draudimo paslaugų teikėjams turint tikslą gauti išperkamosios nuomos ir (arba) draudimo pasiūlymus. „Toyota“ automobilių išperkamosios nuomos ir (arba) draudimo paslaugų teikėjų sąrašą ir kontaktinius duomenis rasite čia;
•    Minėtų tikslų įgyvendinimui Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms pusėms.
 
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatas. Įstatyme numatytomis sąlygomis turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir jų apdorojimą, reikalauti, kad neteisingi asmens duomenys būtų pataisyti, ir tais atvejais, jeigu asmens duomenų apdorojimas yra draudžiamas įstatymais, reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų apdorojami, būtų uždaryti ir ištrinti. Dėl minėtos teisės prašome kreiptis į TBA: el. paštas: cr[at]toyota.ee, telefonas: +372 613 0300.

Aurotinės teisės, pastabos dėl gamybinio ir intelektualinio turto

Pristatymą ir visą šioje internetinėje svetainėje esančią informaciją gina gamybinės ir intelektualinės nuosavybės įstatymai. Šioje internetinėje svetainėje esančią informaciją, tekstus, iliustracijas bei grafikus galite naudoti tik asmeniais, nekomerciniais tikslais. Be raštiško TBA sutikimo, jų ar jų dalies negalima perdarinėti, keisti, perduoti licencijos ar publikuoti, nebent tai skirta tik peržiūrai.

Oficialiose Toyota interneto svetainėse esančių iliustracijų panaudojimas gerbėjų klubų bei asmeninėse interneto svetainėse

TBA nuomone, interneto tinklas yra svarbi pasikeitimo informacija priemonė, todėl jie sutinka, kad Toyota interneto svetainėse esančios iliustracijos galėtų būti panaudotos asmeninėse bei oficialiose fanų klubų interneto svetainėse, su sąlyga, kad TOYOTA svetainės administratoriui bus pateiktas prašymas adresu webmaster[at]toyota.ee.

Informuojame, kad be kitų nepaminėtų kriterijų, bet kokio prašymo vertinimo kriterijai remiasi šia informacija:

•    Tai nepelno siekianti interneto svetainė;
•    Interneto svetainėje pateikiamas teigiamas Toyota ženklo bei Toyota gaminių įvaizdis.;
•    Interneto svetainėje nėra netinkamos arba nelegalios informacijos;
•    Iliustracijos nekeičiamos (ant iliustracijos nėra prirašomas papildomas tekstas, iliustracijos nenaudojamos foto koliažuose, nekeičiamos jų spalvos bei forma, t. t.);
•    Galima naudoti tik tas iliustracijas, kuriose vaizduojami Toyota gaminiai; Toyota interneto svetainės maketo elementų bei išdėstymo kopijuoti negalima;
•    Kopijuojamų iliustracijų kiekis turi būti pagrįstas bei atitinkti asmeninio ar fanų klubo interneto svetainės tikslus;
•    Būtina nurodyti autorinių teisių savininką: „Copyright © Toyota Baltic AS“;
•    Kaip iliustracijų šaltinis turi būti pateikiamos interneto nuorodos į Toyota svetainę;
•    Naudodamas iliustracijas, asmuo sutinka bendrauti su TBA, kad būtų galima sukurti nuorodą iš Toyota svetainės į jo svetainę.

Vartotojas pripažįsta TBA teisę savo nuožiūra atšaukti leidimą naudoti jų iliustracijas, ir jiems apie tai pranešus, vartotojas turėtų nedelsiant ištrinti iliustracijasiš savo interneto svetainės.

Prekybos ženklai

Visi šioje interneto svetainėje pateikti prekybos ir paslaugų ženklai bei emblemos yra Toyota Motor Corporation, TBA ar trečiųjų asmenų nuosavybė. Be raštiško Toyota Motor Corporation, TBA ar trečiųjų asmenų sutikimo juos draudžiama kokiu nors būdu naudoti, parsisiusti, kopijuoti ar platinti.

Interneto nuorodos

TOYOTA interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios yra visiškai nuo jos nepriklausomos. TBA nesiekia atstovauti ir negali prisiimti atsakomybės dėl šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos ar jos tikslumo, pilnumo bei tikrumo. Dėl visos rizikos, susijusios su TOYOTA svetainėje nurodytomis interneto svetainėmis, atsakote jūs.

Įsipareigojimų apribojimas

TBA aiškiai atsiriboja nuo bet kokių įsipareigojimų, susijusių su bet kokia tiesiogine, netiesiogine, atsitiktine, logiškai išplaukiančia ar ypatinga žala, padaryta dėl, ar kaip nors susijusia su TOYOTA svetainės naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant jūsų kompiuterinei įrangai virusų padarytos žalos ir žalos, padarytos dėl jūsų pasitikėjimo TOYOTA interneto svetainėje pateikta informacija.

Nuostatų papildymas

Esant poreikiui, TBA turi teisę bet kuriuo metu papildyti šias nuostatas, dėl to kviečiame jus apsilankyti šiame puslapyje kiekvieną kartą, kai lankote šią internetinę svetainę.

Gauti atsiliepimai

Siusdami į šią TOYOTA interneto svetainę kokį nors atsiliepimą, jūs sutinkate, kad TOYOTA turi teisę savo nuožiūra taisyti, įrašyti be jokio atlygio arba visai neįrašyti į šią interneto svetainę gautų atsiliepimų. TOYOTA neatsako už šioje interneto svetainėje publikuojamų žinučių turinį.

Jūsų slapukų nustatymai

Siekdami geriau Jus aptarnauti, savo interneto svetainėje naudojame slapukus. Jei su tuo sutinkate, galite toliau naudotis interneto svetaine kaip įprastai. Kitu atveju išsiaiškinkite, kaip pakeisti slapukų nustatymus čia.

Patvirtinkite savo parinktis, pažymėdami žymimąjį laukelį, jei su jomis sutinkate, arba atšaukite žymėjimą, jei su jomis nesutinkate: