Atvykite į bandomąjį važiavimą
Žiūrėkite pasiūlymus
Žiūrėkite e. brošiūras
Užsiregistruokite į servisą
Raskite įgaliotąjį atstovą

Išsirinkite komplektaciją

Paneigimas
Toyota automobilių konfigūratorius leidžia konfigūruoti transporto priemonių specifikacijas ir teikia informacijos apie kainas. Mes stengiamės, kad jis maksimaliai atitiktų mūsų siūlomus gaminius. Vis dėlto specifikacijos ir kainos gali būti keičiamos. Mes negarantuojame, kad čia pateikta informacija bus pati naujausia, kad rasite visas konkrečias specifikacijas ar visos kainos bus tikslios. Gaminio iliustracijose gali būti vaizduojama priedų, kurie transporto priemonėje nėra standartiniai. Dėl naujausios informacijos apie kainas ir specifikacijas kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Visų transporto priemonių užsakymams taikomos įgaliotojo atstovo standartinės pardavimo sąlygos.