Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050


2015 m. Toyota paskelbtas aplinkosaugos planas Toyota aplinkosaugos iššūkis 2050 sudarytas iš šešių uždavinių, kurie apima visus mūsų verslo aspektus, naujų produktų ir technologijų tyrimus, taip pat mūsų vaidmenį skatinant atskirus asmenis ir bendruomenes mokytis pažinti gamtos pasaulį ir juo rūpintis.

Be to, 2018 metais mes išsikėlėme pasaulinius vidutinės trukmės (iki 2030 m.) tikslus – kiekvienam iš šešių aplinkosaugos iššūkių. Vidutinės trukmės tikslai grindžiami dabartine Toyota situacija ir bendruomenės tendencijomis. Jie padės realizuoti mūsų aplinkosaugos iššūkį 2050.

Sužinokite daugiau apie 2030 m. pasaulinius vidutinės trukmės tikslus

Iki nulio sumažinti naujų automobilių išskiriamą CO2
Uždavinys Nr. 1

Mūsų nulinio naujų automobilių išskiriamo CO2 iššūkis yra 90 procentų sumažinti mūsų automobilių išskiriamą CO2 iki 2050 m., lyginant su 2010 m. lygiu.

Sieksime, kad mūsų įprasti automobiliai su vidaus degimo varikliais būtų efektyvesni ir suvartotų mažiau degalų, taip pat skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius, t. y. hibridinius, iš tinklo įkraunamus hibridinius, elektra ir kuro elementais varomus modelius.

Švaresnį, alternatyvų kurą naudojantys automobiliai teigiamą poveikį aplinkai gali turėti tik eksploatuojami masiškai. Taigi pasirūpinsime, kad jie būtų prieinami kuo platesniu mastu. Be to, skatinsime kurti infrastruktūrą (pavyzdžiui, degalines ir įkrovimo stoteles), kad būtų sudarytos visos sąlygos naudotis šiomis transporto priemonėmis.

/
Pasiekti nulinius CO2 rodiklius per visą produktų gyvavimo ciklą
Uždavinys Nr. 2

Nulinės CO2 taršos per visą gyvavimo ciklą iššūkiu siekiame ne tik išvengti CO2 išskyrimo gaminant automobilius ir mūsų klientams juos vairuojant.

Norime, kad į aplinką apskritai nepatektų anglies dvideginio teršalų gaminant mūsų naudojamas medžiagas ir dalis, vykdant logistikos veiklą ir atitarnavusių automobilių utilizavimo bei perdirbimo etapuose.

Šiuos užmojus įgyvendinsime kurdami labiau aplinką tausojančius konstrukcinius sprendimus ir naudodami ribotą kiekį anglies dvideginio išskiriančių žaliavų bei mažiau dalių. Be to, sieksime naudoti daugiau biologinės kilmės medžiagų iš atsinaujinančių šaltinių ir gaminsime lengviau išmontuojamus bei perdirbamus automobilius.

/
Iki nulio sumažinti gamyklų išskiriamo CO2 kiekį
Uždavinys Nr. 3

Automobiliai išskiria CO2 ne tik juos vairuojant, jis išskiriamas ir gamybos procesuose gamyklose.

Norėdami padėti užkirsti kelią klimato kaitai, parengėme strategiją, kaip iki nulio sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo CO2 kiekį. Ši strategija sukoncentruota į taikomų technologijų tobulinimą bei perėjimą prie alternatyvių energijos šaltinių.

Racionalizuosime gamybos procesus ir sutrumpinsime juos, kad būtų išskiriama mažiau CO2. Sieksime užtikrinti efektyvesnes gamybos sąlygas ir naudosime atsinaujinančius energijos šaltinius (pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją) bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius (pavyzdžiui, vandenilio energiją).

/
Minimalios (optimalios) vandens sąnaudos
Uždavinys Nr. 4

Vandens poreikis pasaulyje sparčiai auga. Todėl be galo svarbu saugoti jo išteklius, mažinant mūsų produktų gamyboje naudojamo vandens kiekį ir kuo daugiau jo perdirbant.

Savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį, siekdami sumažinti gruntinio ar vamzdynais tiekiamo vandens sąnaudas. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.

Vandens aplinka įvairiuose pasaulio regionuose, kuriuose vykdome savo veiklą, ženkliai skiriasi. Todėl pasirūpinsime, kad būtų pritaikytos vietos poreikius atitinkančios priemonės.

/
Atliekas perdirbančios visuomenės ir sistemų kūrimas
Uždavinys Nr. 5

Didėjant gyventojų skaičiui, augant ekonomikai ir siekiant patogiau gyventi, sunaudojama vis daugiau gamtos išteklių ir sukaupiama daugiau atliekų.

Norime padėti sukurti idealią ištekliais / perdirbimu paremtą visuomenę, dirbami keturiose pagrindinėse srityse: siekdami geriau išnaudoti ekologiškas medžiagas, kurdami ir naudodami ilgiau tarnaujančias dalis, kurdami efektyvesnes ir nuoseklesnes perdirbimo technologijas ir panaudodami daugiau iš išmestų automobilių išgautų medžiagų, gamindami naujus.

Mūsų patirtis taikant naujoves šioje srityje siekia daugiau nei 40 metų. Esame pasiryžę ateityje pasiekti dar geresnių rezultatų.

/
Harmoningai su gamta gyvenančios ateities visuomenės kūrimas
Uždavinys Nr. 6

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, turime tausoti savo miškus ir kitas turtingas ekosistemas.

Siekdami įgyvendinti išsikeltą tikslą „pagerinti bendruomenių gyvenimą“, visame pasaulyje įvairiais lygiais vykdome didelius ir mažus projektus: organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų.

Pasitelkdami savo įžvalgas, aktyviai dalyvausime tobulinant švietimą aplinkosaugos tema ir didinant sąmoningumo lygį šioje srityje, taip prisidėdami prie darniai su gamta gyvenančios visuomenės kūrimo.

/

Žiūrėkite daugiau

GR 86: istorija tęsiasi GR 86: istorija tęsiasi Jus sveikina trečiasis GR modelis. Naujesnis ir galingesnis GR 86 sukurtas legendinio „smagaus vairuoti“ pirmtako pagrindu. Jame suderintas rafinuotas stilius ir vairavimo malonumas. Kodėl verta rinktis vandenilį? Kodėl verta rinktis vandenilį? Sužinokite apie svarbiausius vandenilio privalumus ir perskaitykite dažnai užduodamus klausimus apie šį energijos šaltinį. Toyota vandenilio degalų elementų varomi elektromobiliai Toyota vandenilio degalų elementų varomi elektromobiliai Mūsų pirmieji rinkoje pasirodę vandenilio degalų elementų varomi elektromobiliai gali pakeisti vairavimo įpročius: į juos lengva įpilti degalų, nuvažiuojamas atstumas viršija 650 km ir iš duslintuvo teka tik vanduo. Elektrifikuota Toyota Elektrifikuota Toyota Mes didžiuojamės būdami elektrifikacijos lyderiais. Pasirinkę hibridines, įkraunamąsias hibridines ir vandenilines transporto priemones, galėsite mėgautis jums šiandien tinkama energijos rūšimi.