Atvykite į bandomąjį važiavimą
Žiūrėkite pasiūlymus
Žiūrėkite e. brošiūras
Užsiregistruokite į servisą
Raskite įgaliotąjį atstovą

Toyota Safety Sense

Kad vairuoti būtų saugiau

Toyota Safety Sense – tai naujas penkių aktyviosios saugos technologijų komplektas. Jį sudaro Pre-Collision sistema arba Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo, automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio ženklų atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistemos. Ši įranga atspindi pagrindinį Toyota siekį – iki minimumo sumažinti eismo nelaimių skaičių, sukuriant visiems saugesnę eismo aplinką ir kartu suteikiant jums pagalbą kiekvienoje kasdienėje kelionėje.


Toyota Safety Sense technologijos padeda išvengti pavojingų situacijų, apsaugodamos jus ir jūsų keleivius nuo sužalojimų. Pre-Collision sistema, naudodamasi kamera ir lazeriniais jutikliais, fiksuoja priekyje važiuojančias transporto priemones ir padeda išvengti susidūrimų arba sušvelnina smūgį. Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema įspėja vairuotoją, kai automobilis netyčia pakeičia judėjimo trajektoriją eismo juostoje. Automatinė tolimųjų šviesų sistema įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu. Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema praneša vairuotojui apie konkrečius kelio ženklus naujajame TFT ekrane. Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi kamera ir radaru, nustato galimus susidūrimus su pėsčiaisiais, o adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Visos šios Toyota Safety Sense komplektą sudarančios aktyviosios saugos sistemos sumažina susidūrimų riziką, o tai sąlygoja galimas mažesnes draudimo įmokas ir saugesnio vairavimo patirtį.

Pre-Collision sistema

Į Toyota Safety Sense komplektą įtraukta Pre-Collision sistema, naudodamasi kamera ir lazeriniais jutikliais, fiksuoja priekyje važiuojančias kitas transporto priemones. Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu.

Techninis pavadinimas: Priešavarinės saugos sistema (Pre-Crash Safety System).

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema

Naudodamasi kamera, fiksuojančia kelio juostų žymas, ši Toyota Safety Sense komplekte esanti sistema įspėja vairuotoją garso ir vaizdo signalais, kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją važiuojamojoje juostoje nerodydamas posūkio signalo, kad vairuotojas imtųsi atitinkamų veiksmų.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Dar viena Toyota Safety Sense technologija – automatinė tolimųjų šviesų sistema, kuri užtikrina optimalų matomumą visiems eismo dalyviams važiuojant tamsiu paros metu. Kamera fiksuoja priešpriešiais ir priekyje važiuojančių transporto priemonių šviesas, taip pat stebi gatvės apšvietimo ryškumą. Sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema, įtraukta į Toyota Safety Sense paketą, stebi eismo ženklus kelio priekyje ir aiškiai pateikia naudingą informaciją, pavyzdžiui, apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo draudimą, naujame spalvotame TFT ekrane. Jei nesilaikote kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat įjungia vaizdo ir garso signalus.

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija

Į Toyota Safety Sense saugos įrangos komplektą įtraukta Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi kamera ir radaru, fiksuoja pėsčiuosius ir nustato galimus susidūrimus su jais. Nustačiusi susidūrimo su pėsčiuoju riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automobilis automatiškai pradedamas stabdyti, kad būtų išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Toyota Safety Sense komplektui priklausanti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina automobilio greitį. Galiausiai įjungiami stabdžiai ir stabdymo žibintai. Šiam atstumui vėl padidėjus, sistema tolygiai padidina automobilio greitį, kol pasiekiamas pasirinktas važiavimo greitis.

Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas ir skirtingos jo ypatybės priklauso nuo modelio ir įrangos lygio, taip pat nuo šalies, kurioje automobilis perkamas. Visą informaciją apie išsamius techninius duomenis Jums suteiks artimiausioje Toyota atstovybėje.